Erguvan

Görsel: Bell, G. ve Ramsay, W. (1909). The Thousand and One Churches. Londra: Hodder and Stoughton, s. 403-406. Ayrıca bkz. (2008). University of Pennsylvania Press, s. 406-407. | Yapı ile ilgili ayrıntılı bilgi Semavi Eyice'nin "Konya'nın Alaeddin Tepesinde Selçuklu Öncesine Ait Bir Eser: Eflâtûn Mescidisi" makalesinde [Sanat Tarihi Yıllığı 4 (1970-1)]

Çocukların oyun saati, bir teravîh namazı öncesi,
Gözlerin eflâtun mu, gölgesi var mı, onu söyle...

Çarmıhta paslı günbatımı,
Döşekte hıçkırık ve tambur taksimi,
Çabuk ol, eflâtun mescidi gözlerin senin mi?
Yoksa bir saat kulesi mi Konya'da yıktırılan, söyle işte.

Ganj'a dökülen kanın hesabını tutan Hintli tüccarlar bilmiyor,
Gözyaşım toprağa hasret, sâdece o yüzden, düşünce yanıyor.
Erguvanlar da nihâyet açıyor Amphilochius. Sen de söyle artık,
Gözlerin mi, eflâtun mu, yoksa ne?

***

İlk olarak: Orhun, Oktay (2014, 05) Erguvan [Şiir]. Şiir ve İnşa (04), s. 65.